064 641 21 60

Povraćaj robe i servis

PROCEDURA ZA POVRAT ROBE KUPCA U ZAKONSKOM ROKU

Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima UZ FISKALNI RAČUN i napisan RAZLOG VRAĆANJA:

Krajnji kupac zakonski može u slučaju poručivanja putem WEB-a vratiti robu u roku od 14 dana od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom. U tom slučaju se obračunavaju i radni i neradni dani.

U ovom roku to može uraditi bez ikakvog objašnjenja i tražiti da zameni za drugi artikal, uz doplatu, ili da zahteva povrat novca. Zato je najbolje za kupca da robu proverava prilikom kupovine ili po prijemu od kurira. Kupac nas o ovom obaveštava pozivom na Call centar (064 641 21 60) , slanjem e-maila na office@mojsmart.com.

Kupac je dužan da povraćaj izvrši na adresu koja je naznačena na garantnom listu ili drugačije ako se tako dogovori sa prodavcem. Povraćaj treba da prate sledeća dokumenta:

–         Artikal koji vraća i garantni list

–         Kopiju fiskalnog računa (da se original ne zagubi)

–         Napisan na papiru razlog vraćanja (predomislio se, ne odgovara, neispravno primljeno,…)

–        Jednostrani raskid ugovora koji je dobio uz račun i robu.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:
– isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
– isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
– isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na office@mojsmart.com.

SERVIS UREĐAJA

MojSmart.rs će u slučaju da se ispostavi da uređaj ne radi u garantnom roku, isti poslati na adresu ovlašćenog servisera čije je ime i adresa navedena u Garantnom listu svakog našeg proizvoda

SIGMAX D.O.O.

Naš tim Vam stoji na raspolaganju u svakom momentu, nećemo dozvoliti da čekate ako dođe do kvara  na nekom od naših uređaja, bez kojih niko od nas ne može da zamisli svakodnevni život.

Naš centralni servis koji je naveden u Garantnom listu i distributer rezervnih delova, može izaći u susret svim vašim zahtevima. U koliko je potrebno pozovite i proverite sve pogodnosti popravke u garantnom ili vangarantnom roku.

U slučaju da se uređaj ne može popraviti, Sigmax d.o.o garantuje da će isti biti zamenjen novim pod uslovom da su ispunjeni uslovi navedeni u Garantnom listu.